Ślub Na Głowie

Ślub Na Głowie Sp. z o. o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników serwisu. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto sprawujemy stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczamy dostęp do danych w możliwie największym stopniu. 

Chcielibyśmy, aby każdy Użytkownik korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzony w serwisie system rejestracji i logowania.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników serwisu, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Ślub Na Głowie Sp. z o. o. w ramach serwisu slubnaglowie.pl.

 

Informujemy, że podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych wymienionych w pkt. 4.3 Regulamin jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach serwisu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

Dane, które Państwo podajecie w trakcie rejestracji wykorzystywane będą do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu m.in. służą do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia warunki wymagane przez Regulamin i przepisy prawne. Informujemy, że dane będą wykorzystywane, tak długo jak będzie to konieczne do realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

Ponadto zapewniamy Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych.

 

W celu optymalizacji serwisów z naszych stron internetowych oraz ustalenia częstotliwości odwiedzania naszego portalu wysyłamy tzw. ciasteczka „cookies”. Są one aktywizowane tylko podczas przebywania na naszych stronach i nie pobierają żadnych informacji dotyczących danych osobowych użytkownika. Poprzez cookies nie jest również możliwa identyfikacja osoby użytkownika. 

pozdrawiamy Ślub Na Głowie 

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź