Międzynarodowy ślub w Polsce

Wszystko co powinnaś wiedzieć o ślubie międzynarodowym w Polsce!

fotografia: M.M. Rudiak Fotografia

 

Wyjechałaś na wakacje z walizką, a wróciłaś z... narzeczonym :)

Scenariusz całkiem prawdopodobny w dzisiejszych czasach, gdy świat się kurczy, a granice powoli zanikają.

A co, jeśli los dopisze dalsze odcinki waszej “love story” i postanowicie pobrać się tu, w Polsce?

Do tego odcinka potrzebne będzie wasze zaangażowanie, upór i całkiem spora sterta dokumentów :) Ale wasze uczucie doda wam mocy, dzięki której przezwyciężycie każdy, nawet najbardziej absurdalny przepis biurokratyczny!

 

 

 

Narzeczony (bądź narzeczona) cudzoziemiec powinien przygotować:

Odpis aktu urodzenia /oryginał wraz z tłumaczeniem

Dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą (ang. Superintendent Registrar's Certificate of no impediment to marriage pursuant to the marriage with foreigners). Dokument taki, oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz jego faktycznego stanu  cywilnego, powinien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem, może wstapić w związek małżeński w Polsce z obywatelem polskim.

Zaświadczenie takie musi być imiennie – inaczej jest nieważne.

Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów), powinien przedłożyć zezwolenie z sądu rejonowego, wydane w drodze postępowania nieprocesowego, na wniosek cudzoziemca.

Zaświadczenie o stałym zameldowaniu ze swojego miejsca zamieszkania

Ważny paszport

 

Obywatel (obywatelka) Polski składa standartowe dokumenty:

Panna/kawaler - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia

Wdowa/wdowiec - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka

Rozwiedziona/rozwiedziony - dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, bądź wyrok rozwodowy

 

Co dalej?

Po złożeniu i na podstawie wymienionych dokumentów oraz składanych na miejscu oświadczeń, urzędnik sporządza zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.

Jest to takie samo zaświadczenie, jak w przypadku pary polskiej, które może zostać wydane narzeczonym na potrzeby ślubu konkordatowego lub pozostaje w USC, jeśli para zdecydowała się na ślub cywilny.

Cudzoziemiec może również składać dokumenty za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP.

Osoba nie posługująca się biegle językiem polskim winna zgłosić się do USC w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się posługuje (w każdym urzędzie dostępna jest lista tłumaczy przysięgłych). Cała ceremonia ślubu cywilnego również odbywa się w asyście tłumacza.

Oświadczenie woli, czyli przysięga, jest tłumaczone w kolejności: kierownik USC – tłumaczenie na język obcy – strona obcojęzyczna oraz kierownik USC – strona polska – tłumaczenie na język obcy.

Akt zawarcia związku małżeńskiego sporządzany jest w języku polskim. Na potrzeby rejestracji związku za granicą akt należy poddać tłumaczeniu przysięgłemu.

 

Ślub kościelny 

Jeżeli para planuje stanąć na ślubnym kobiercu w kościele katolickim i wziąć ślub konkordatowy, powinna przejść opisane wyżej formalności w USC. W biurze parafialnym należy przedstawić:

Świadectwo chrztu (Certificate of baptism)

Świadectwo bierzmowania (Certificate of confirmation)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego lub zaświadczenie o bieżącym uczestnictwie w takim kursie (Certificate of completing the pre-marital course)

Dowód osobisty (ID)

Dane świadków (Best Man and Maid of Honour‘s personal details).

 

Warto zwrócić uwagę na świadectwo bierzmowania i innych sakramentów, bezwzględnie wymaganych w polskim kościele. Jeżeli przyszły małżonek, członek kościoła katolickiego w swoim kraju, nie przyjął wcześniej określonego sakramentu, można uzupełnić "braki" przed ślubem (po przygotowaniu i odbyciu stosownych nauk).

Nie należy także zapominać o konieczności odbycia nauk przedmałżeńskich, których ukończenie jest wymagane do ślubu kościelnego lub konkordatowego. Jeśli obcokrajowiec ma zaświadczenie o ukończeniu takich nauk w swoim kraju, warto sprawdzić, czy na pewno będą one honorowane.

W przypadku ślubu konkordatowego, podobnie jak na ślubie cywilnym, przy podpisywaniu dokumentów konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Uroczystość w kościele nie podlega takim rygorom jak ślub cywilny. Wiele zależy od oczekiwań młodej pary, możliwości językowych księży oraz wspólnych uzgodnień.

Osoba będąca cudzoziemcem oraz zaproszeni goście pochodzący z zagranicy poczują się lepiej i pewniej, gdy niektóre części ceremonii zostaną przetłumaczone.

Tekst przysięgi każda ze stron najczęściej składa w swoim języku. Konieczne jest uzgodnienie tej kwestii z kapłanem, gdyż w trakcie ceremonii to on pierwszy odczytuje formułkę w języku obcym. Równie dobrze tekst może być tłumaczony lub wypowiedziany tylko w języku polskim.

Wszystkie szczegóły najlepiej jest uzgodnić bezpośrednio w parafii. Tam uzyskamy najważniejsze informacje terminach, rodzaju dokumentów i innych formalnościach, jak na przykład kwestia przystąpienia do sakramentu bierzmowania, czy odbycia nauk przedmałżeńskich.

 

Zdarza się, że "zagraniczny" partner nie jest katolikiem, a jego wybrance zależy na ślubie koscielnym. W takim przypadku należy:

Uzyskać odpowiednią dyspensę biskupa za pośrednictwem parafii, w której załatwiamy formalności przedślubne

Strona katolicka składa oświadczenia, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiar oraz, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby dzieci zostały ochrzczone i wychowane w kościele katolickim

Strona niekatolicka składa oświadczenie, że nie będzie stawiać stronie katolickiej przeszkód w spełnianiu praktyk religijnych oraz w katolickim wychowaniu przez nią spodziewanego potomstwa

Przebieg sakramentu różni się od ślubu dwojga katolików tym, że podczas przysięgi małżeńskiej strona niekatolicka nie wypowiada wezwania „Tak mi dopomóż Panie Boże...”, a przy nakładaniu obrączek „W imię Ojca i Syna...”. Błogosławieństwo i sakrament małżeństwa dostaje tylko osoba należąca do kościoła katolickiego.
 

 

A jak przebrniecie już przez wszystkie formalności, dacie radę nadgonić międzynarodowe różnice i zaległości, przeżyjecie stres dwujęzycznego ślubu, pozostanie wam bawić sie do białego rana, na kolorowym, multikulturowym weselu! :)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź