Błogosławieństwo Pary Młodej

Niegdyś obrzęd ten zwany był przenosinami. Symbolizował opuszczenie domu rodzinnego przez Parę Młodą, a w szczególności przez Pannę Młodą. Jak wygląda dziś?

 

W zgodzie z polską tradycją, zanim Państwo Młodzi wyruszą do kościoła na długo oczekiwaną ceremonię zaślubin, odwiedzają swoich rodziców by odebrać błogosławieństwo.

Błogosławieństwo jest krótkim obrzędem i wstępem do sakramentu małżeństwa, który będzie odbywać się w kościele.

Niegdyś obrzęd ten zwany był przenosinami. Symbolizował opuszczenie domu rodzinnego przez Parę Młodą, a w szczególności przez Pannę Młodą.

Sam akt błogosławieństwa był niezwykle ważnym i nigdy nie pomijanym elementem ślubnej tradycji i odbywał się z towarzyszeniem najbliższych członków rodziny, druhen i bliskich przyjaciół. 

 

źródło:  www.michaldomarus.com 

 

Tradycyjny obrzęd błogosławieństwa

Na stole wedle tradycji stawia się zapalone świece chrzcielne młodych, wiązankę ślubną oraz wodę święconą z kropidełkiem.

Jedno z narzeczonych prosi rodziców obojga stron o błogosławieństwo, na przykład tymi słowami: 

„Kochani Rodzice! serdecznie prosimy, abyście zechcieli nas pobłogosławić na tę nową drogę naszego życia"

Następnie jedna z uczestniczących osób, może przeczytać fragment Pisma Świętego, np. Ewangelii według Świętego Jana:

"W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.

Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Oto słowo Pańskie."

Następnie Para Młoda klęka przed rodzicami, a jeden z nich mówi na przykład:

"Prosimy Cię  Boże, pobłogosław Annę i Marcina, których złączyłeś w Twojej miłości. Obdarz ich potomstwem i wspólnym szczęściem do końca życia.  Amen"

Rodzice czynią na czołach młodych znak krzyża świętego, dają także do ucałowania krzyż.

 

 

źródło: www.popsugar.com

 źródło: www.popsugar.com

źródło: www.popsugar.com

 

Błogosławieństwo dzisiaj 

Współcześnie Młodzi sami decydują, czy chcą aktu błogosławieństwa. Nie jest to już tradycyjnym przymusem, choć taka praktyka częściej spotykana jest w mniejszych miejscowościach.

Nie ulega jednak wątpliwości, że błogosławieństwo jest niezwykle wzruszającym momentem symbolicznego pożegnania z najbliższymi.

Mówcie od serca, za co chcielibyście podziękować rodzicom, jakie wartości Wam przekazali. Rodzice także powinni zastanowić się co chcą przekazać dzieciom, wkraczającym na nową ścieżkę życia. 

Oczywiście osoby niewierzące, biorące wyłącznie ślub cywilny mogą również śmiało wykorzystać ten zwyczaj, zmieniając jego formułę na świecką, pozbawioną symboliki religijnej. 

 

źródło: www.pinterest.com

źródło: www.pinterest.com

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź