Wielki start: Ślub kościelny

Dla narzeczonych planujących ślub w kościele rzymskokatolickim zebraliśmy najważniejsze kwestie organizacyjne do tak zwanego “ogarnięcia”.

fotografia: Paweł Traczyk FOTOGRAFIA ŚLUBNA

 

Jako że małżeństwo zawarte w kościele ma obecnie (dzięki konkordatowi) również moc prawną, dopilnowanie wszelkich formalności jest podwójnie istotne.

Dla narzeczonych planujących ślub w kościele rzymskokatolickim zebraliśmy najważniejsze kwestie organizacyjne do tak zwanego “ogarnięcia”.

 

 

Ślub kościelny

 

Miejsce ślubu

 

Zdecydujcie się, gdzie chcecie się pobrać. Dawniej młodzi udawali się do parafii narzeczonej, dziś jest to bardziej dowolna decyzja.

Pamiętacie jednak, że jeżeli ślub ma się odbyć w parafii, z którą nie jesteście związani miejscem zamieszkania, należy udać się do swojego proboszcza z prośbą o wydanie tak zwanej licencji. Jest to dokument, który zaświadcza o braku przeszkód w udzieleniu sakramentu danym osobom. Proboszcz wydaje urzędowe stwierdzenie ze strony kościoła, które zaświadcza czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie mają żadnych przeszkód małżeńskich, czy pragną zawrzeć związek małżeński dobrowolnie i zgodnie z nauką kościoła, czy odpowiadają wymogom, jakie stawia prawo.

Dokument powinien dotrzeć do docelowej parafii przynajmniej 2-3 tygodnie przed terminem zaślubin.

 

fotografia: FOTOTIKKA

 

 

Termin ślubu

 

Już pół roku przed pomyślcie o ustaleniu przybliżonej daty ślubu, udajcie się do biura parafialnego i doprecyzujcie termin.

Warto to zrobić wcześniej, zwłaszcza gdy zamierzacie pobrać się w popularnych terminach letnich lub świątecznych.

Trzy miesiące przed wyznaczoną datą zgłoście się do proboszcza z wymaganymi do przyjęcia “zgłoszenia” dokumentami potwierdzającymi przynależność do kościoła katolickiego i możliwość wstąpienia w związek małżeński.

Tak długi okres poprzedzający ma dać szansę na uzyskanie pozwolenia sądu w przypadku osób niepełnoletnich, dyspensy przy ewentualnych przeszkodach z punktu widzenia kościoła, a narzeczonym możliwość uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz.... przemyślenia swojej decyzji :)

 


Ślub kościelny - wymagane dokumenty:

 

- Dowód osobisty w celu ustalenia tożsamości narzeczonych.


- Metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (określa wiek, dowodzi braku "przeszkody innej wiary", informuje o wyznaniu, o złożeniu ślubów wieczystych, o istniejącym już małżeństwie, o przyjęciu innych sakramentów). Metryka nie może być starsza niż 6 (niekiedy 3) miesięcy od daty wydania.

Pobieracie ją w parafii, gdzie zostaliście ochrzczeni. W przypadku gdy osoba bierze ślub w parafii, w której była ochrzczona, proboszcz sam sprawdza w księdze chrztu metrykę. Jeżeli nie można przedstawić metryki chrztu (np. chrzest odbył się za granicą i nie można zdobyć metryki), wówczas zadaniem proboszcza będzie szukanie prawnego rozwiązania tego problemu.

- Jeżeli sakrament małżeński pragnie zawrzeć wdowiec lub wdowa, wówczas należy przedłożyć świadectwo zgonu współmałżonka.


- Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej, czyli ukończenia tak zwanego kursu przedmałżeńskiego. Niekiedy wymagane jest również świadectwo katechizacji szkolnej.


- Jeżeli przed ołtarzem pragną stanąć osoby niepełnoletnie, trzeba dostarczyć dokument decyzji sądu wojewódzkiego zezwalający na zawarcie małżeństwa i zezwolenie biskupa.


- W przypadku ślubu konkordatowego niezbędne jest zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (uwaga: zaświadczenie to ważne jest 6 miesiący!).

 

Prócz złożenia wymienionych dokumentów, przyszli małżonkowie muszą osobiście udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w protokole badania narzeczonych. Obie strony powinny jasno wyrazić oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa.

Po wypełnieniu wszystkich formalności, parafia może umieścić was na liście zapowiedzi przedślubnych. Jeżeli jedno z was jest z innej parafii, otrzymuje formularz o wygłoszeniu zapowiedzi w parafii, z której pochodzi.

 

fotografia: LoveStory Wedding

 

 

Ostatnie tygodnie i dni przed ślubem

 

1. Poproście o “kartkę do spowiedzi”, którą wręczycie spowiednikowi do podpisania po spowiedzi przedślubnej. Spowiadający was ksiądz powinien wiedzieć wcześniej o randze sakramentu, który ma właśnie udzielić. W niektórych parafiach wymagane są dwie spowiedzi - doprecyzujcie to z proboszczem.
2. Dostarczcie do biura parafialnego zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
3. Przedstawcie dane świadków waszego ślubu. Zasadniczo parafie nie wymagają osobistego stawiennictwa świadków.

 

W dniu ceremonii

 

1. Przedstawiacie zaświadczenia o spowiedzi odbytej na dzień przed ślubem.
2. W towarzystwie świadków podpisujecie w zakrystii klauzulę skutków cywilno-prawnych małżeństwa konkordatowego. Świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające spowiedź.
3. W dniu ślubu podpisujecie zaświadczenie o zawarciu małżeństwa.

W ciągu 5 dni od tej daty o fakcie zostaje powiadomiony urząd stanu cywilnego. Po około 10 dniach otrzymuje się w USC odpisy skróconych aktów małżeństwa.

 

Procedury, wymagane dokumenty i terminy ich dostarczenia mogą się oczywiście różnić w zależności od parafii.

Pamiętajcie więc o ustaleniu wszelkich szczegółów z kapłanem odpowiedzialnym za wasz ślub.
Koszt ślubu kościelnego to dobrowolna ofiara, choć czasem jej wysokość jest już wcześniej ustalona na terenie konkretnej parafii.

fotografia: THE SHOTS OF LOVE

 

 

Zobacz także:

WSZYSTKO, CO POWINNAŚ WIEDZIEĆ O WYJŚCIU Z KOŚCIOŁA CZY URZĘDU

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź