Za mundurem panny sznurem - czyli ślub z mundurowym

Jak zorganizować ślub z mundurowym? O czym warto pamiętać?

 

„Za mundurem panny sznurem”- Tak kiedyś głosiło przysłowie.  A czy we współczesnym świecie ta sentencja również się sprawdza…? Oczywiście, ze tak bo temat ślubów z „mundurową połówką” powraca i jest wiele pytań jak go zorganizować. Nie mamy recepty jak rozkochać w sobie przystojnego policjanta ani zdyscyplinowanej pani kapral ale podpowiadamy co zrobić kiedy już mamy w planach ślub. 

 

Tak wyjątkowa uroczystość, powinna być zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach począwszy od zaproszeń do uroczystego wyjścia z Kościoła, w którym uczestniczą żołnierze bądź policjanci w asyście honorowej w postaci szpaleru. Z pewnością jest to wielka atrakcja również dla gości.
Zaproszenia ślubne w zależności od rodzaju służby mundurowej, rangi czy jednostki będą się od siebie różnić dlatego najlepiej skontaktować się w tej kwestii z osoba kompetentna, która z pewnością zna zasady i z chęcią nam w tym pomoże.

 

źródło: fotograf-gdansk

 


Kolejną kwestią jest umundurowanie Pana Młodego bądź, co się rzadko zdarza, Panny Młodej.
Inne mundury obowiązują przy pełnieniu służby, inne, kiedy mamy do czynienia z rożnymi uroczystościami - w tym także śluby. Zazwyczaj są to mundury galowe ale jak wiadomo, każdy różni się od siebie kolorem, fasonem czy stylem, ponieważ Pan Młody może pełnić służbę w marynarce, wojskach lądowych czy być policjantem wiec na pewno Panna Młoda będzie miała spore pole do popisu jeśli chodzi o kupno bądź uszycie sukni ślubnej i dodatków.
Wiele jednostek wojskowych jak i policyjnych, zapewne ma swoje tradycje, które z pewnością będą kolejną atrakcją na ślubie jak i weselu. 


Szczegółowe zasady jeśli chodzi o służby policyjne uwzględnione SA w „Ceremoniale Policyjnym”, wydanym w 2012 roku przez Komendę Główną Policji. Wojsko ma również swój ceremoniał wydany w 2009 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Warto wiec zapoznać się z lektura.

 

 

Ślub żołnierza 

 

"Zawarcie zwizku małeskiego jest jednym z waniejszych momentów życia każdego człowieka lub żołnierza moźe mieć uroczystą oprawę. Jeśli ceremonia ma charakter religijny, posługę liturgiczną w obiekcie sakralnym mogą sprawować żołnierze. Mogą oni takeże ustawić szpaler przed obiektem sakralnym lub urzedem stanu cywilnego.

Szpaler złożony z żołnierzy w umundurowaniu galowym ustawia się przed wejściem do obiektu sakralnego lub do urzędu stanu cywilnego w dwóch szeregach zwróconych frontem do siebie, na kilka minut przed wyjściem młodej pary. Żołnierze stojący w szpalerze oddają honory (salutują, prezentują broń, wykonują „daszek” z bagnetów, kordzików, szabel itp.), gdy młoda para wyjdzie z budynku. Nowożeńcy przechodzą pomiędzy szeregami szpaleru, który po zatrzymaniu się pary młodej do przyjmowania życzeń  odchodzi z miejsca uroczystości." (Ministerstwo Obrony Narodowej, 2009)

 

 

źródło: wojkowska

 

 

Ślub policjanta

 

"1. Policjant może wystąpić z wnioskiem o przydzielenie policyjnej asysty honorowej w formie szpaleru reprezentacyjnego na czas trwania uroczystości zawarcia przez niego małżeństwa. Wniosek policjant składa do kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę.

2. Policjantowi można przydzielić asystę, o której mowa w pkt 1, pod warunkiem złożenia przez niego deklaracji we wniosku, że w uroczystości ślubnej wystąpi on w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem galowym.

3. O przydzieleniu i formie policyjnej asysty honorowej decyduje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, przy czym w jej skład powinno wchodzić co najmniej 7 policjantów. 12 Art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371). Uroczystości policyjne CEREMONIAŁ POLICYJNY 42

4. W asyście w formie szpaleru reprezentacyjnego biorą udział policjanci w umundurowaniu wyjściowym ze sznurem galowym, za zgodą przełożonego, w czasie służbowym.

5. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się wyróżnienie policjanta biorącego ślub, polegające na skierowaniu do asysty honorowej policjantów z jednolitym rodzajem uzbrojenia, np. z karabinkami SKS, AKM lub AKMS albo szablami. W tym przypadku decyzję o przydzieleniu asysty, liczebności oraz transporcie służbowym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji na wniosek przełożonego. Policjanci asystujący wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.

6. Szpaler reprezentacyjny z bronią lub bez broni ustawia się przed wejściem do urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego w dwóch szeregach, zwróconych frontem do siebie, kilka minut przed wyjściem młodej pary.

7. Gdy młoda para wychodzi z urzędu stanu cywilnego lub obiektu sakralnego, policjanci stojący w szpalerze oddają honory na komendy: „BACZNOŚĆ! (Prezentuj – BROŃ!) Na prawo – PATRZ!”. Nowożeńcy przechodzą między szeregami szpaleru.

8. W uzasadnionych przypadkach w uroczystościach ślubnych może uczestniczyć inna asysta, np. motocyklowa asysta honorowa lub pododdział konny.

(ceremoniał policyjny z 2012r.)

 

 

 

źródło: jarczok

 

Karina Ciosk, Perfect Moments 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź